Правила надання Контент-послуги
«Проект «Знай Україну»

1.   Терміни та визначення

Контент-послуга «Проект «Знай Україну» або Послуга – інформаційно-розважальна контент-послуга, що передбачає надання за допомогою SMS доступу до інформаційного-розважального контенту з питаннями та відповідями, що пов’язані з Україною. За допомогою відправки SMS-повідомлення на скорочений номер 380 Абоненти можуть замовити Послугу за якою прийняти участь у інформаційно-розважальному опитуванні на знання різноманітних питань, що пов’язані з Україною, надати свої відповіді на поставлені запитання, а також прийняти участь у визначенні за номінаціями «Знавець на 20 000 грн», «Знавець на 80 000 грн», «Знавець на 1 000 000 грн» та отримати ціннувинагороду. Послуга надається Організатором та отримується Абонентами на умовах, визначених у цих правилах її надання та згідно з вимогами законодавства України.

Абонент – споживач послуг ПрАТ «Київстар» (фізична особа), який отримує їх відповідно до Умов надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», що також є споживачем Послуги.

Сесія – проміжок часу, за який Абонент надає відповіді на питання інформаційно-розважального характеру на знання різноманітних питань, що пов’язані з Україною. Максимальна тривалість однієї Сесії 30 хвилин або до першої невірної відповіді (в залежності від того, що відбудеться раніше). Підрахунок часу Сесії починається з моменту коли Абонент відправляє його першу відповідь та ця відповідь отримана Партнером.

Організатор – ПрАТ «Київстар».

Партнер – ТОВ «ВЕЛТІ УКРАЇНСЬКІ МОБІЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ».

Експертна Рада – група спеціалістів – представників Київського славістичного університету, яка розглядає зміст питань та відповідей, що використовуються при наданні Послуги, перевіряє та засвідчує їхню вірність спеціальною Резолюцією, яка гарантує, що під час перевірки питань та відповідей Експертною Радою були опрацьовані всі відомі та необхідні для цього джерела інформації, досвід та рівень знань всіх членів Експертної ради є достатнім та таким, що повною мірою дозволяє стверджувати про правильність відповідей.

Знавець – Абонент з найбільшою кількістю послідовних правильних відповідей протягом однієї Сесії користування Послугою (за день/тиждень/увесь час надання Послуги).

Винагорода – винагорода для Знавців, а саме: щоденний «Подарунок для Знавця на 20 000 грн» – «Подарунок дня», щотижневий «Подарунок для Знавця на 80 000 грн» – «Подарунок тижня», головний «Подарунок для Знавця на 1000 000 грн» – «Головний подарунок»; винагорода Абонентам які отримали Послугу, а саме: «Додаткові подарунки» – телефони, телевізори тощо; винагорода Абонентам у формі «Гарантованих послуг» – додаткових телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» за споживання Абонентом Послуги.

Сайт - http://iloveukraine.com.ua.

Дзвінковий центр або СС – структурний підрозділ Організатора, який здійснює обслуговування абонентів Організатора за допомогою телефонних каналів зв’язку.

Правила – ці правила надання Контент-послуги «Проект «Знай Україну», які публікуютьсяна Сайті.

2.   Короткий опис Послуги

 • Абонент отримує рекламне повідомлення чи бачить рекламу Послуги, та відправляє SMS з командою СТАРТ на скорочений номер 380.
 • Абонент отримує вітальне повідомлення та інформацію щодо умов Послуги.
 • Якщо Абонент вже зареєстрований та відправляє команду СТАРТ для того, щоб в межах Послуги розпочалася ще одна Сесія, він отримає повідомлення, що він вже зареєстрований.
 • Абонент отримує перше питання.
 • Реєстраційні повідомлення, а також команди «Пропуск» та «мінус відповідь» не зараховуються як правильна відповідь на питання.
 • Після завершення Сесії Абонента інформують про його результат.
 • Якщо Абонент надає першу невірну відповідь протягом Сесії, Сесія завершується та Абонент інформується про те, що необхідно зробити для того щоб розпочалася наступна Сесія.
 • Якщо час надання Послуги (проведення Сесії) завершено, Абонента буде поінформовано щодо можливості її нового отримання (початку нової Сесії) шляхом відправки СТАРТ на 380.
 • Кожного разу коли Абонент замовляє Послугу (проведення Сесії), він отримуватиме вітальне повідомлення та інформацію щодо Послуги.

3.   Назва Послуги

 • Українською – контент-послуга «Проект «Знай Україну»
 • Російською – контент-послуга «Проект «Знай Украину»
 • Англійською – content-service «Know Ukraine»

4.   Вимоги до Абонентів, які можуть бути споживачами Послуги

Споживачами Послуги можуть бути громадяни України, які досягли 18 річного віку. Організатор має право перевірити вік і громадянство та запросити документи, що їх підтверджують, на етапі збору інформації для вручення Винагороди.

Споживачами Послуги не можуть бути наступні особи

 • юридичні особи;
 • фізичні особи, що не досягли віку 18 років та/або не є громадянами України;
 • власники, працівники та представники будь-якої компанії, залученої до надання Послуги;
 • працівники Організатора;
 • члени Експертної Ради;
 • найближчі родичі або близькі особи (чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) осіб, перелічених вище;
 • особи, які не виконали умови правил отримання Послуги, порушили такі правила та/або були дискваліфіковані відповідно до правил отримання Послуги.

Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого Абонента, якщо у нього є достатні підстави вважати, що Абонентом було порушено будь-яке з положень цих Правил.

Замовляючи Послугу, Абонент тим саме підтверджує, що Абонент ознайомився з цими Правилами, що він погоджується та приймає ці Правила та їх умови в цілому та без виключень, вся надана ним інформація є правдивою, правильною і повною.

5.  Період надання Послуги

Період надання Послугиз 00:00:00 годин 01 серпня 2012 року до 23:59:59 годин 28жовтня 2012 року.

SMS-запити на отримання Послуги, що направлені Абонентами до та після періоду надання Послуги, не оброблюються.

Для Абонентів, Сесія яких розпочалася 28 жовтня 2012 року та перейшла на наступну добу (тобто 29 жовтня 2012 року), надання Послуги буде автоматично завершено о 23:59:59 годині28жовтня 2012 року.

У випадку, коли Сесія Абонента переходить у наступну добу (починається до 23:59:59 та завершується після 23:59:59) результат буде зараховано у день завершення Сесії.

6.  Мова Послуги

Мова Послуги – українська.

У разі необхідності, Абонент може самостійно змінити мову отримання Послуги з української на російську і навпаки, використовуючи відправку SMS на скорочений номер 380 з командами:

 • RUS (РУС) – для переключення на російську;
 • UKR (УКР) - для переключення на українську.

7.   Загальна механіка надання/отримання Послуги

 • Всі Абоненти протягом 89 днів (01.08.2012 – 28.10.2012) можуть замовити та отримати Послугу, яка передбачає поставлення запитань та надання відповідей, що пов’язані з Україною. За допомогою відправки SMS-повідомлення на скорочений номер 380 Абоненти можуть отримати Послугу, відповісти на питання, а найкращі Знавці - отримати Винагороду.
 • Послуга надаватиметься за механікою: питання-відповідь.
 • Абоненти, можуть замовити Сесію за допомогою відправки SMS-повідомлення з командою СТАРТ (START) на скорочений номер 380.
 • Фіксована плата за одну Сесію – 7 грн (з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості Послуги без урахування ПДВ).
 • Тарифікація відбувається лише за отримання відповіді після відправки повідомлення з командою СТАРТ (START) на скорочений номер 380.
 • Абоненти відправлятимуть їхні відповіді (команди1, 2, 3 на питання, чи команда 4 щоб убрати одну невірну відповідь, чи команда 5 щоб пропустити питання – на скорочений номер 380). Усі відповіді, команди пропустити та мінус варіант – не тарифікуються.
 • Абонент, який надасть найбільшу послідовну кількість вірних відповідей протягом однієї Сесії, отримає Винагородудля Знавця.

Найкращій Знавець визначається за найбільшою послідовністю правильних відповідей за Сесію.

Механіка надання/отримання Послуги – на 100% залежить від знань Абонентів та унеможливлює фактор випадкового вибору Знавця. Ця Послуга надає можливість Абонентам перевірити свій рівень знань щодо української тематики, довести його, та стати найкращім Знавцем та отримати за це Винагороду.

В основу надання Послуги покладено визначення переваги серед Абонентів виключно за знаннями та кількістю правильних відповідей, що надаватимуться ними самостійно.

Механіка Послуги базується на отриманні Абонентом контенту з питаннями та з 5-ю варіантами відповідей (3 варіанти відповіді на питання, «пропустити» та «мінус варіант»). Абонент відповідає на питання та має за мету зібрати максимальну кількість послідовних правильних відповідей за Сесію протягом дня, тижня та/або протягом всього строку надання Послуги.

Кожного разу, коли Абонент відповідатиме невірно – надання Сесії завершується та він може замовити нову Сесію. Кожна Сесія має максимальний ліміт часу у 30 хвилин. В ході отримання Сесії абонент має можливість 3 рази використати команду «пропустити» та 3 рази – команду «мінус варіант». Використання цих команд – не тарифікується.

Кожного разу коли Абонент не матиме правильної відповіді, він має можливість використати команди «мінус варіант» (команда 4) та«пропустити» (команда 5).

Команда «пропустити» – дозволяє лише пропускати питання та надає Абонентові можливість відповісти на наступне питання.

Команда «мінус варіант» – видаляє 1 невірну з 3х відповідей на питання.

На одне й те саме питання Абонент не може використати обидві команди.

Невикористанні команди «пропустити» та «мінус варіант» не переносяться на наступні Сесії та не зараховуються як вірна відповідь на питання.

8.  Початок отримання Сесії

Початок отримання Сесії проходить шляхом відправки Абонентом SMS-повідомлення з командою СТАРТ на номер 380. Після такої відправки Абонент вважається зареєстрованим (таким що замовив Послугу) та починає отримувати питання і надавати свої відповіді в межах Сесії.

Для початку Сесії немає необхідності спеціально надавати будь які персональні данні. При наданні Послуги вважається, що Абонент, якій використовує SIM картку, щоб відправити SMS на скорочений номер 380, є власником SIM-картки.

9.  SMS-команди

Абоненти, які користуються Послугою, мають можливість використовувати наступні SMS-команди:

 • «СТАРТ» (Старт; старт, START; Start; start; CNFHT; cnfhn; ЫЕФКЕ; Ыефке; ыефкe) – команда, що дозволяє розпочати отримання Сесії. Відправка такої команди є згодою Абонента на отримання Послуги. Вартість отримання вхідного повідомлення після відправки цієї SMS-команди на номер 380 – 7 грн (з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості Послуги без урахування ПДВ).
 • «РЕЗУЛЬТАТ» – команда, що дозволяє побачити свій найкращий результат. Відправка такої команди не тарифікується.

Команда відображатиме:

 • Найкращий результат Абонента за день (інформація обнуляється 23:59:59); та
 • Найкращий результат Абонента за тиждень (інформація обнуляється кожної неділі 23:59:59).
 • СТОП (Стоп; стоп; STOP; Stop; stop; CNJG; Cnjg; cnjg) – команда, що дозволяє не отримувати повідомлення щодо Послуги/припинити їх отримання. Відправка такої команди не тарифікується.
 • ПОВТОР – команда, що повторює для Абонента відправлене питання, на яке Абонент, ще не відповів. Відправка такої команди не тарифікується.
 • «УКР» (Укр, укр, UKR; ukr; ERH; erh) – команда для включення української мови отримання Сесії (встановлена за замовчуванням). Відправка такої команди не тарифікується.
 • «РУС» (Рус; рус; RUS; rus; HEC; hec) – команда для включення російської мови отримання Сесії.Відправка такої команди не тарифікується.
 • Пусте повідомлення – отримання загальної інформації щодо отримання Сесії. Відправка такої команди не тарифікується.
 • «1», «2», «3», «4», «5» – команди які використовуються для направлення відповідей на питання. Відправка такої команди не тарифікується.

Час відправки та доставки SMS-питань та SMS-відповідей може бути різною, та залежить від завантаженості телекомунікаційної мережі ПрАТ «Київстар» та наявності можливості доставки повідомлень Абоненту.

Час відправки та доставки SMS-питань та SMS-відповідей також залежить від:

 • Наявності вільної пам’яті в телефоні Абонента для отримання повідомлень;
 • Зміна Абонентом його місцезнаходження протягом Сесії;
 • Отримання/здійснення дзвінків іншим абонента протягом Сесії;
 • Отримання/відправка Абонентом повідомлень іншим абонентам протягом Сесії;
 • Здійснення Абонентом перевірки балансу, та інших дій через технологію USSD.

Абоненти мають завчасно пересвідчитися у тому, що ці фактори не заважатимуть ним під час Сесії. За наявність та не усунення цих факторів Організатор та Партнер відповідальності не несуть.

10.  Хто не може стати Знавцем

Знавцями, які отримують Винагороду не можуть бути:

 • фізичні особи, що не досягли віку 18 років та/або не є громадянами України
 • власники, працівники та представники будь-якої компанії, залученої до надання Послуги;
 • працівники Організатора;
 • члени Експертної Ради;
 • найближчі родичі або близькі особи (чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) осіб, перелічених вище;
 • особи, які не виконали умови правил отримання Послуги, порушили такі правила та/або були дискваліфіковані відповідно до правил отримання Послуги.

11.  Передбачено такі номінації Знавців

«Знавець на 20 000 грн»:

Абонент з найбільшою кількістю послідовних правильних відповідей протягом однієї Сесії протягом одного дня. Рекорд, досягнутий протягом календарного дня, не переноситься на наступний день. Кожного календарного дня Абонентипочинають Сесію з самого початку. Кожний Абонент, який є отримувачем Послуги, буде мати свою особисту щоденну та щотижневу статистику найбільшої правильної черги відповідей на питання.

«Знавець на 80 000 грн»:

Абонент з найбільшою кількістю послідовних правильних відповідей протягом однієї Сесії користування Послугою протягом одного тижня. Кожний отримувач Послугибуде мати свою особисту щоденну та щотижневу статистику найбільшої правильної черги відповідей на питання.

«Знавець на 1 000 000 грн» (найвища номінація при наданні Послуги)

Абонент з найбільшою кількістю послідовних правильних відповідей за одну Сесію протягом всього періоду надання Послуги.

Кожного дня о 00:00, автоматично обирається Знавець на 20 000 грн за підсумками попереднього дня. Кожного тижня о 00:00 дня нового тижня автоматично обирається Знавець на 80 000 грн за підсумками попереднього тижня. Наступного дня після закінчення надання Послуги усім Абонентам обирається Знавець на 1 000 000 грн. За таким саме принципом обирається Знавець, який отримує «Додатковий подарунок». Якщо обраному Знавцю неможливо вручити Винагородузгідно п. 10 цих Правил, або йому не можуть додзвонитися право отримання Винагороди переходить до наступного за результатом Знавця.

Механіка визначення Знавців на 20 000 грн, Знавців на 80 000 грн та Знавця на 1 000 000 грн у випадку нічиєї:

У випадку коли у 2х або більше Абонентів є однакова кількість правильних відповідей впродовж Сесії:

 • Знавець обирається шляхом перевірки у кого було зроблено менше помилок за цей період.
 • Якщо за результатами зазначеної у попередньому пункті перевірки залишається два або більше претендентів на звання Знавця Знавцем визначається Абонент, що здобув найкращий результат за менший період часу отримання Послуги.
 • Якщо за результатами зазначеної у попередньому пункті перевірки залишається два або більше претендентів на звання Знавця, Знавцем визначається Абонент, що здобув найкращий результат раніше за інших претендентів (раніше протягом дня, тижня, або всього періоду надання Послуги).
 • Якщо за результатами зазначеної у попередньому пункті перевірки залишається два або більше претендентів на звання Знавця, тобто:
  • 2 отримувача Послуги відповіли на однакову кількість питань,
  • мають однакову кількість помилок, за однаковий період,
  • здобули результат у однаковий час отримання Послуги (до мілісекунд),
  • та отримували Послугу у один і той самий час.

Знавцями будуть визначені обидва Абоненти, та обидва отримають Винагороду відповідно до номінації.

12.  Винагороди

У рамках надання Послуги, буде забезпечено вручення Знавцям наступних Винагород:

«Подарунок для Знавця на 20 000 грн» (20 000 грн).

Хто має можливість отримати: усі Абоненти, які отримали Послугу в межах одного дня.

«Подарунок дня» отримує Абонент, що матиме найбільшу кількість послідовних вірних відповідей протягом одного дня.

Загальна кількість: 89.

«Подарунок тижня для Знавця на 80 000 грн» (80 000 грн).

Хто має можливість отримати: усі Абоненти, які отримали Послугу в межах одного тижня.

«Подарунок тижня» отримує Абонент, що матиме найдовшу кількість вірних відповідей протягом тижня.

Загальна кількість: 13.

«Подарунок для Знавця на 1 000 000 грн» (1 000 000 грн).

Хто має можливість отримати: усі Абоненти, які отримали Послугу (замовили та пройшли хоча б одну Сесію) протягом усього часу її надання.

Винагородуотримує Абонент, що матиме найдовшу кількість вірних відповідей тижня за весь час надання Послуги.

Загальна кількість: 1.

«Додаткові подарунки»(телефони Київстар, телевізори, планшети тощо).

Отримує Знавець на 20 000 грн, у дні коли надаються «Додаткові подарунки» (конкретні дні надання «Додаткових подарунків» буде визначено Організатором під час надання Послуги). Загальна вартість «Додаткових подарунків»до 300 000 грн.

Хто має можливість отримати: усі Абоненти, які отримали Послугу.

Винагороду отримує Знавець дня у дні розіграшу, додатково до Винагороди для Знавця на 20 000 грн.

Загальна кількість «Додаткових подарунків» та періодичність вручення: буде визначена Організатором під час надання Послуги.

«Гарантовані послуги» (нетарифікований МР3 трек, нетарифікована гра).

Хто має можливість отримати: усі Абонентищо прийняли участь у Послузі (замовили та пройшли хоча б одну Сесію) з 01.08.2012 р. по 28.10.2012 р.

Наступного дня після участі у Послузі (замовлення та проходження хоча б однієї Сесії), Абоненту буде направлено повідомлення з посиланнями для безкоштовного завантаження МР 3 треку та нетарифікованої гри.

Умови надання «Гарантованих послуг» передбачають, що всі Абоненти, що скористалися Послугою, гарантовано отримають можливість скористатися певними телекомунікаційними послугами ПрАТ «Київстар», вартість яких включена до плати за користування Послугою. Таким чином, зазначені Абоненти без додаткових витрат можуть отримати доступ до музичного твору у форматі mp3 та гри. «Гарантовані послуги» забезпечуються та надаються Організатором.

Один Абонент може отримати не більше одного «Подарунку дня», «Подарунку тижня» за весь період надання Послуги.

«Подарунок дня», «Подарунок тижня» та «Головний подарунок» надаються відповідним визначеним Знавцямпісля сплати Партнером податків згідно з чинним законодавством України та будуть видані Знавцям після сплати податків.

«Додаткові подарунки» будуть вручені Партнером Знавцям без необхідності для сплати ними податків (усі податки будуть сплачені Партнером).

13.  Механіка вручення Винагород

Винагорода вручається після закінчення відповідного періоду (дня/тижня/усього строку) надання Послуги за наступною механікою:

13.1.   Працівник Дзвінкового центру Організатора

Працівник Дзвінкового центру Організаторателефонує за номером Знавця, повідомляє про Винагороду, та уточнює наступну інформацію:

 1. Чи цей номер є номером Абонента.
 2. Чи споживав Абонент Послугу.
 3. чи є Абоненту 18 років:
  • у випадку якщо Абоненту немає 18 років – повідомляє про умови Послуги та, відповідно, про неможливість вручення Винагороди;
  • у випадку, якщо Знавцю є 18 або більше років – уточнює наступну інформацію.
 4. Кодове слово (будь яке слово, що назве Абонент;  у подальшому спілкування з таким Абонентом буде проходити тільки після надання їм такого кодового слова);
 5. Готовність Абонента надати детальну інформацію про себе для її подальшого використання при наданні Послуги.

У випадку відсутності будь якої інформації, працівник Організатора фіксує доступну інформацію, просить Абонента підготувати інформацію протягом цього дня та повідомляє, що здійснить повторний дзвінок з 13:00 по 18:00 цього ж дня (у випадку здійснення дзвінка протягом другої половини для – з 09:00 по 13:00 наступного дня).

Також працівник Організатора просить Абонента запам’ятати кодове слово, яке він повідомив. Будь яке подальше спілкування з Абонентом починається із запиту такого кодового слова.

У випадку відмови Абонента від отримання Винагородипрацівник Організатора відправляє на номер Абонента відповідне SMS-повідомлення «Ви відмовилися від винагороди. Дякуємо за споживання контент-послуги «Проект «Знай Україну». Право отримання Винагороди в цьому випадку переходить до Абонента, що досяг наступного кращого результату.

У випадку успішно зафіксованої інформації і згоди Абонента на отримання Винагороди, його повідомляють що вручення Винагороди здійснюється Партнером, та що найближчим часом Партнер зв’яжеться з ним для надання усієї необхідної інформації щодо вручення Винагороди.

У випадку, коли неможливо зв’язатися зі Знавцем протягом 5 робочих днів (2 дзвінка Знавцю вранці до 12:00 та ввечері до 20:00) – право отримання Винагороди переходить до Абонента, що досяг наступного кращого результату.

Організатор залишає за собою право переобрати Абонента, який має право на отримання Винагороди в тому випадку, якщо Організатор, встановив, що з боку Абонента, який має право на отримання Винагороди, було скоєно шахрайство щодо набраних ним балів. Абоненти, які, на думку Організатора, отримали доступ до наданим послугам в результаті недобросовісної конкуренції, незаконного підприємництва, порушення прав споживачів, зловживання правами або в результаті вчинення інших порушень, не мають права на отримання Винагороди.

Організатор залишає за собою право обмежити споживання Послуги тими Абонентами, які прямо або опосередковано спробували чинити або вплинули на систему підрахунку балів і рейтингів способом, який заборонений правилами проведення Проекту та/або дії яких впливають на роботу Послуги.

Скарги Знавців, які мають право на отримання Винагороди, будуть прийматися Організатором не пізніше тридцяти (30) днів після завершення надання Послуги.

13.2.   Працівник Партнера

Зв’язується із Абонента. Кожну розмову повинен починати з уточнення кодового слова, що назвав такий Абонент при першому дзвінку працівника Організатора.

Партнер здійснює дзвінок Знавцю, повідомляє його про те, що розмова з ним записується, уточнює кодове слово прізвище, ім’я та по-батькові Абонента, паспортні дані Абонента (серія та номер паспорта, ким і коли він виданий) після чого повідомляє йому адресу Сайту (де можливо прочитати ці Правила), перелік необхідних для отримання Винагороди документів, почтову адресу (02660 м. Київ, пр. Визволителів 1, 3 поверх), де можна отримати Винагороду, та її електронну адресу (znajuaks@velti.com), номер факсу (для передачі документів), а також номер телефону для зв’язку з Партнером у разі виникнення питань та уточнень з боку Знавця. Повідомляється також дата (15 робочих днів після успішного дзвінка Знавцю) до якої Знавцю необхідно зібрати всю необхідну інформацію та документацію. Важливо: у випадку неотримання повного переліку документів до цієї дати, Винагорода Знавцю надана не буде.

SMS-інформування:

 • Після розмови зі Знавцем Партнер відправляє SMS-повідомлення з основною інформацією, почтова адреса, де можна отримати Винагороду, контактна особа Партнера та її електронна адреса, номер факсу (для передачі документів), а також фінальна дата надання всіх документів для отримання Винагороди).
 • На 10-й робочий день Знавцю направляється SMS-повідомлення, о необхідності надіслати Партнеру всі документи до вказаної дати.
 • Після отримання повного переліку документів Знавцю відправляється відповідне SMS-підтвердження про успішне отримання документів та строки(15 робочих днів) вручення Винагороди.

У випадку, коли Партнер не зміг додзвонитися Знавцю, Партнер здійснює повторні дзвінки упродовж 5 робочих днів. Телефонує Знавцю щоденно 2 рази на день (перший раз до 13:00, другий раз – після 16:00) у робочі дні. Якщо за цей період часу зв’язатися зі Знавцем не вдалося, право отримання Винагороди переходить до Абонента, що досяг наступного кращого результату.

У випадку якщо Знавцю підлягає врученню Винагорода у вигляді «Додаткового подарунку»:

Партнер уточнює при дзвінку Знавцю кодове слово, пропонує Знавцю приїхати до Києву (за адресою 02660, м. Київ, пр. Визволителів 1, 3й поверх) для отримання «Додаткового подарунку» у робочий час. Повідомляє про перелік необхідних документів для отримання «Додаткового подарунку». Після розмови відправляє SMS-повідомлення з основною інформацією (адреса Сайту (де можливо прочитати правила надання Послуги), перелік необхідних для отримання «Додаткового подарунку» документів, почтова адреса, де можна отримати «Додатковий подарунок», контактна особа Партнера та її електронна адреса, номер факсу (для передачі документів), а також фінальна дата надання всіх документів для отримання «Додаткового подарунку»).

У випадку відсутності можливості/бажання у Абонента приїхати до Києва для отримання «Додаткового подарунку» Партнер пропонує замінити його грошовим еквівалентом. Процедура видачі грошового еквівалента не відрізняється від процедури отримання Винагороди. Сума грошового еквіваленту після утримання податків повинна складати суму, рівну вартості заявленого «Додаткового подарунку».

Перелік необхідних документів для отримання Винагороди:

 • копія 1-4, 10 та 11 сторінок національного паспорту Знавця;
 • копія ідентифікаційного номеру Знавця;
 • реквізити рахунку Знавця у банку;
 • письмова згода Знавця на обробку персональних даних про нього (за формою, розміщеною на Сайті).

Перелік необхідних документів для отримання «Додаткових подарунків»:

 • копія 1-4, 10 та 11 сторінок національного паспорту Знавця;
 • копія ідентифікаційного номеру Знавця;
 • підписаний Знавцем Договір дарування між ним та Партнером, за формою, що надана Знавцю Партнером;
 • письмова згода Знавця на обробку персональних даних про нього (за формою, розміщеною на Сайті).

Після вручення Винагороди Знавцю, Партнер інформує Організатора (Менеджера, PR-менеджера Організатора та відповідального працівника Дзвінкового центру, що відповідає за інформування Знавця)за допомогою електронної пошти щодо вручення Винагороди.

Знавець має надати, а Партнер має отримати згоду Знавця на обробку його персональних даних та їх передачу Організатору.

13.3.   Працівник Дзвінкого центру

Після отримання інформації від Партнера, щодо отримання ВинагородиЗнавцем зв’язується зі Знавцем та уточнює інформацію щодо отримання ним Винагороди.

14.  Вирішення спірних питань

У випадку виникнення сумнівів щодо правильної відповіді на питання з боку Абонента, Організатор інформує Абонента, що питання були розглянуті, перевірені Експертною Радою, що складалася із спеціалістів Київського славістичного Університету, та їхня вірність засвідчена спеціальною Резолюцією, яка гарантує, що під час перевірки питань та відповідей Експертною Радою були опрацьовані всі відомі та необхідні для цього джерела інформації, досвід та рівень знань всіх членів Експертної ради є достатнім та таким, що повною мірою дозволяє стверджувати про правильність відповідей.

15.  Умови завершення надання/отримання Послуги

Для Абонентів буде доступна необмежена кількість Сесій.

Кожна Сесія може максимально тривати 30 хвилин починаючи, з моменту коли перша відповідь Абонента на питання отримана системою (не час відправки повідомлення Абонентом).

 • Якщо Абонент відповідає на питання невірно (та він не обрав опцію «мінус варіант» та «пропуск») - надання Сесії завершується та Абонента буде поінформовано в повідомленні, що необхідно зробити для початку отримання нової Сесії.
 • Якщо час однієї Сесії вичерпано надання Послуги завершується та Абонента буде про це поінформовано. В повідомленні вказується що необхідно зробити Абонентудля початку отримання нової Сесії.

Абонент у будь який момент може відправити команду СТОП (STOP) на скорочений номер 380. Після цього SMS-повідомлення щодо Послуги надсилатися Абоненту не будуть.

16.  Скорочені номери

В рамках надання Послуги використовуються такі скорочені номери:

  380 (SMS) - для запровадження механіки надання Послуги.

Вартість відправки SMS з командою«СТАРТ» (START) для початку Сесії – 7 грн (з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% із вартості Послуги без урахування ПДВ).

Вартість відправки відповідей на питання, що поступають з номера 380, та будь яких інших команд/запитів на скорочений SMS номер 380 – не тарифікуються. Обробка відповідей Абонентів провадиться Партнером.

  466*380 (IVR) – для автоматичного інформування щодо механіки надання Послуги.

Вартість дзвінка на скорочений номер – не тарифікується.

  466 – для інформаційно-консультаційна підтримка Абонентів щодо споживання/надання Послуги.

Вартість дзвінка на скорочений номер – не тарифікується.

17.  Контент

 Послуга надається за допомогою SMS доступу до інформаційного-розважального контенту з питаннями та відповідями, що пов’язані з Україною.

Питання будуть надходити за замовченням у кирилиці на українській мові та, у разі необхідності, можлива зміна на російську мову.

Рівень складності питань розділено на наступні категорії:

 • Легкі
 • Середні
 • Складні
 • Надскладні – питання що неможна швидко знайти в мережі Інтернет.

Питання розділені на наступні тематики:

 1. Історичні факти та визначні дати.
 2. Географія, флора, фауна, факти, особливості, рекорди
 3. Соціологія та демографія. Факти, особливості, рекорди.
 4. Економіка. Факти, особливості, рекорди.
 5. Визначні місця, міста України та факти пов’язані з ними.
 6. Традиції українців. Національна гастрономія, мода.
 7. Культурна спадщина України, література, мистецтво, кінематограф, театр
 8. Досягнення у науці, культурі, спорті
 9. Відомі особистості України та їх досягнення
 10. Рекорди України та українців зареєстровані у світі та Україні
 11. Спорт та спортивні досягнення
 12. Шоу бізнес, ТВ, шоу.

18.  Тарифікація

Вартість відправки Абонентом SMS з командою«СТАРТ» (START) для початку Сесії – 7 грн. (з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% із вартості послуги без урахування ПДВ).

Відправлення відповідей на питання на скорочений номер 380 не тарифікується.

19.  Функції Партнера

Послуга надається Оператором за технічною та сервісною підтримкою Партнера, яким є ТОВ «ВЕЛТІ УКРАЇНСЬКІ МОБІЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ». Інші функції, які покладені на Партнера, визначені та деталізовані в умовах цих Правил.

20.  Прикінцеві положення

Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в ці Правила.

Споживаючи Послугу після внесення Організатором змін у ці Правила, Абоненти погоджується з внесеними у ці Правила змінами та зобов’язуються дотримуватись відповідних змін.

Оновлені Правила зі змінами публікуються на Сайті.

У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 

Проект «Поділіться любов’ю до України»
жовтень 2011 - червень 2012:
 • понад 100 тисяч фото з різних куточків країни,
 • понад 1 млн. відвідувачів,
 • «золото» Київського міжнародного фестивалю реклами,
 • «золото» конкурсу SABRE Awards 2012 (Брюссель) за кращий проект у номінації «Телекомунікації»,
 • любов до України у наших серцях.

Запитання i відповiді:

Дякуємо!
Ваше запитання було успiшно додано.
Як тільки його прогляне модератор, воно з'явиться на сайтi.

Не зареєстровані? Зареєструйтесь!

Вхід:

Е-пошта або телефон
Пароль

Забули пароль? Вам сюди .