ПРАВИЛА ПРОЕКТУ «ПОДІЛІТЬСЯ ЛЮБОВ'Ю ДО УКРАЇНИ»

Проект «Поділіться любов'ю до України» (далі – Проект) на Інтернет-сайті http://iloveukraine.com.ua (надалі – «Сайт») представлений ПрАТ «Київстар» (далі – Київстар), код ЄДРПОУ – 21673832, місцезнаходження: 03110, місто Київ,Червонозоряний Проспект, 51.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила проекту «Поділіться любов'ю до України» (надалі – «Правила») визначають порядок та умови користування Сайтом Проекту. Проект соціального спрямування, мета якого створювати та відкривати країну, в якій ми живемо, разом. У межах Проекту Користувачам пропонується «поділитися» своїми улюбленими в Україні місцями, відкрити для себе нові, досі не досліджені маршрути, а також побачити давно відомі місця України з іншого, несподіваного ракурсу.

2. Захист інформації, конфіденційність

2.1. Користувач погоджується з тим, що, фотографічні твори та будь-які інші матеріали, у т.ч. текстові, зображувальні та інші твори, надалі – «Контент», що надається та розміщується ним на Сайті буде використовуватися в межах Проекту. При цьому Київстар має право переформатувати або видалити Контент, представлений Користувачем, якщо він не відповідає умовам цих Правил.

2.2. Якщо Користувач є абонентом Київстар, DJUICE або Beeline з метою створення умов для зручного користування Проектом, номер Користувача може бути визначено та передано партнеру Київстар, який приймає участь у реалізації Сайту, на що Користувачі надають свою згоду шляхом погодження з цими Правилами.

2.3. Реєструючись на Сайті, Користувач надає згоду на обробку Київстар наданих таких Користувачем персональних даних згідно Закону України "Про захист персональних даних", зокрема, щодо поширення персональних даних про особу, з метою вільного поширення і використання Київстар доки не мине потреба.

3. Зміст інформації, авторське право

3.1. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті Контент порнографічного, нецензурного характеру, інформацію, яка обмежує чиїсь права, носить образливий характер, суперечить чинному законодавству України. Користувач, що розміщує Контент, бере на себе всю відповідальність, у тому числі при пред'явленні пов'язаних з цим  претензій або позовів до Київстар, щодо його походження та використання, а також у разі порушення цих Правил та/або чинного законодавства України.
3.2. Користувачеві забороняється розміщувати на Сайті в будь-якому вигляді рекламу в фотозображеннях, текстових повідомленнях, коментарях тощо.
3.3. Користувач гарантує, що володіє виключними правами інтелектуальної власності, передбаченими Законом України «Про авторське право і суміжні права», на розміщення, зберігання, використання, публічну демонстрацію і публічний показ, розповсюдження та поширення (в т.ч. в мережі Інтернет та на Сайті) того Контенту та будь-яких інших матеріалів, які Користувач розміщує на Сайті. Користувач гарантує, що розміщений (опублікований) ним на Сайті будь-який Контент створений ним власноруч, не є запозиченням (у т.ч. частковим) від інших об'єктів інтелектуальної власності, не скопійовані та не є об'єктом незаконного походження. Будь-який Контент та інші матеріали (текстові, зображувальні та інші твори), які Користувач розміщує/публікує на Сайті, мають бути оригінальними творами Користувача.
3.4. Користувач гарантує, що будь-які треті особи не мають та не матимуть у майбутньому законних підстав будь-яким чином оскаржувати права Користувача на розміщення (опубліковання) ним на Сайті будь-якого Контенту, як само не  матимуть законних підстав оскаржувати право Користувача на розміщення, зберігання, використання, публічну демонстрацію і публічний показ, розповсюдження, поширення об'єктів інтелектуальної власності, що розміщуються Користувачем на Сайті.
3.5. Користувач зобов'язується та гарантує, що не буде збирати (копіювати, накопичувати тощо) об'єкти інтелектуальної власності та будь-який інший Контент Користувачів, що був розміщений ними на Сайті, не намагатиметься отримати доступ до Сайту за допомогою автоматичних способів (програм-роботів, тощо), а також будь-яким іншим чином втручатися в його роботу та впливати на його функціональність як на апаратному так і на програмному рівні.
3.6. Користувач зобов'язується та гарантує, що не буде передавати свій аккаунт та/ або пароль до свого аккаунту третім особам. Повторне розміщення одного і того самого Контенту та інших матеріалів (текстових, зображувальних та інших творів) одним Користувачем або різними Користувачами заборонене.
3.7. Погоджуючись з цими Правилами та розміщуючи на Сайті будь-який Контент та інші матеріали (текстові, зображувальні та інші твори) Користувач підтверджує, що тим самим надає Київстару без будь-яких обмежень щодо об'єму, території та строку використання майнові права інтелектуальної власності, які визначені частиною 3 статті 15 ЗУ «Про авторське право та суміжні права», на використання усього викладеного Користувачем Контенту в будь-який спосіб та будь-яким чином (включаючи, але не обмежуючись - на відтворення, зміну, розповсюдження, копіювання, опублікування, публічне сповіщення, подання до загального відома, створення інших, у т.ч. похідних, творів/матеріалів, включення творів як складових частин до інших творів).
3.8. Користувач погоджується, що інші користувачі мають змогу і повноваження синхронізувати (в тому числі за допомогою прикладної програми/застосунку з мобільного пристрою) свої списки контактів з інформацією Користувача доступною в його аккаунті на Сайті.


4. Вимоги до формату розміщуваних фотозображень
4.1. Дозволяється розміщувати на Сайті фотозображення  форматів .jpg, .jpeg.
4.2. Розмір одного фотозображення не має перевищувати 15 Мб.
4.3. Ширина фотозображення повинна бути не менше ніж 600px.

5. Модерація, блокування облікового запису Користувача
5.1. Київстар залишає за собою право блокувати та видаляти коментарі та будь-який інший Контент опублікований на Сайті Користувачами, якщо вони не відповідають вимогам цих Правил.
5.2. Якщо у зв'язку із недотриманням/порушенням Користувачем цих Правил, про що його може бути повідомлено модератором Сайту, Київстар лишає за собою право блокувати та видаляти аккаунт Користувача, обмежувати доступ Користувача на Сайт та вчиняти на розсуд Київстар інші необхідні дії направлені на забезпечення дотримання/не допускання порушення Користувачами цих Правил.

6. Прикінцеві положення
6.1. Київстар не несе відповідальності перед Користувачем та/або третіми особами за можливі втрати, псування або розповсюдження Контенту та інформації, що зберігається/розміщюється Користувачами на Сайті.
6.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Київстар. При цьому рішення Київстар є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.3. Приймаючи та погоджуючись з цими Правилами, усі Користувачі Сайту, зокрема, підтверджують свою згоду з тим, що:
-      Київстар залишає за собою право переглядати та змінювати ці Правила без будь-яких пояснень та попереджень. Зареєстровані Користувачі Сайту після внесення Київстаром змін у ці Правила, погоджуються з внесеними змінами та зобов'язуються дотримуватись відповідних змін та цих Правил. Оновлені Правила зі змінами публікуються на Сайті;
-      Користувачі відмовляються від пред'явлення яких-небудь претензій, вимог, позовів пов'язаних з користуванням Сайтом, цими Правилами;
-      Будь-який Контент, який Користувачі розміщують на Сайті для участі та під час участі у Проекті, може бути використаний Київстаром в цілях, пов'язаних з Проектом.
6.5. Київстар залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.6. Реєструючись на Сайті, кожен його Користувач підтверджує повне розуміння положень та умов цих Правил, повністю погоджується з цими Правилами без будь-яких виключень.